sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Co to jest system alarmowy?
System alarmowy to inaczej zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). 

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwienie reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a na pewno zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.). Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony. 

W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:


- centrala alarmowa czyli "serce" całego systemu - wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator. 
- klawiatura alarmowa inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą, błędnie potocznie nazywana szyfratorem.
- różnego typu czujniki i detektory
- sygnalizatory czyli urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.
- dialer telefoniczny to urządzenie przekazujące informacje na temat systemu
za pomocą sieci telefonii stacjonarnej
- moduł GSM czyli urządzenie przekazujące informacje na temat systemu za pomocą sieci komórkowej GSM.
- radiopowiadomienie - urządzenie przekazujące informacje na temat systemu  na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych.
-radiolinia - nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego
- blokady - urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę.


Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.

Podstawowe czujki i detektory:

- detektory ruchu,  czyli czujniki reagujące na występowanie ruchu w "polu widzenia" urządzenia
- detektory działalności i inne detektory wtargnięcia - czujniki mające na celu wykrywanie działalności w jakimś pomieszczeniu
- detektory pożaru (inne równoważne nazwy: czujki wykrywacze pożaru, ostrzegacze pożarowe)
- detektory gazów - są to najczęściej czujniki półprzewodnikowe, reagujące na podwyższone stężenia określonego rodzaju gazu, np. metanu (będącego głównym składnikiem gazu ziemnego), LPG, czadu czy gazów usypiających lub zabijających.

Systemy alarmowe występują w dwóch wersjach:
- przewodowej  - najlepiej montować je w nie wykończonych jeszcze budynkach.
- bezprzewodowej - zalecana jest w skończonych budynkach, gdzie nie można już zainstalować okablowania.

Jeśli zdecydują się Państwo na zamontowanie systemu alarmowego, zarówno dobór sprzętu jak i wykonanie takiej instalacji proponujemy powierzyć doświadczonej firmie.