sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Podział systemów alarmowych

System alarmowy jest to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). 

Podział systemu pełnej sygnalizacji zagrożeń ze względu na rodzaj zagrożenia:

- SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWiN)
jest zespołem urządzeń, mających na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego.

Ogólny podział Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu przeprowadzono ze względu na strefy bezpieczeństwa:

- Ochrona peryferyjna – która obejmuje ochronę obiektu z zewnątrz wzdłuż ogrodzenia.

- Ochrona zewnętrzna - ochrona bezpośredniego otoczenia obiektu, zabezpieczenia mechaniczne obiektu od zewnątrz: kraty, rolety, mury, okna antywłamaniowe i zabezpieczenie innych budynków przyległych do obiektu chronionego.

- Ochrona wewnętrzna - ochrona przestrzeni wewnątrz obiektu, wszystkich drzwi i okien w budynku, a także ochrona szczególnych przedmiotów (sejfy, obrazy, drogocenne przedmioty, meble itp.).


- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU (SSP)
umożliwia wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu - Państwowej Straży Pożarnej. Centrala SSP może uruchomić urządzenia wykonawcze, takie jak np. systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące. Obiekty publiczne mają ustawowy obowiązek instalacji systemów sygnalizacji pożaru.

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
jest to system stosowany głównie w firmach i dużych korporacjach. Należy do najczęściej wdrażanych systemów bezpieczeństwa. Umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref osobom postronnym i nieuprawnionym oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie całego obiektu. System taki działa w oparciu o: klucze do zamków mechanicznych, elementy zbliżeniowe (plastikowe karty, karty chipowe i magnetyczne, breloczki, w których pamięci zakodowany jest niepowtarzalny numer seryjny. Po zbliżeniu np. karty do czytnika urządzenie dekoduje jego numer identyfikując w ten sposób posiadacza), zamki szyfrowe (w których należy wprowadzić odpowiedni kod numeryczny),  oraz czytniki biometryczne (linii papilarnych, tęczówki oka,  siatkówki dna oka,  analizy  brzmienia głosu,  rysunku żył, czy analizy DNA) . Wszystkie wymienione metody identyfikacji wymagają wcześniejszego zainstalowania odpowiednich urządzeń wejściowych takich jak skaner i klawiatura oraz wykonawczych (rygle, zamki elektroniczne).

- SYSTEM TELEWIZJI UŻYTKOWEJ  (systemy dozorowe CCTV)
to system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań.

- SYSTEM OCHRONY PERYFERYJNEJ
to inaczej ochrona obiektu z zewnątrz wzdłuż ogrodzenia. 1 strefa obszaru chronionego.