sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
Orły Polskiego Budownictwa
Orły Polskiego Budownictwa

to ogólnopolski konkurs budowlany organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisuje się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym. Głównym celem konkursu, który doskonale służy rozwojowi branży jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania.

Oficjalna strona konkursu: www.orlybudownictwa.plWideodomofon
Wideodomofon

(w skrócie wideofon) to urządzenie  umożliwiające nie tylko komunikację  słowną z osobą, która chce wejść do budynku (jak to ma miejsce w domofonie), lecz umożliwiające również obejrzenie tej osoby. Kamera zainstalowana jest na drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej, natomiast monitor znajduje się w mieszkaniu. Komunikacja wizualna, inaczej niż w wideofonie  telefonicznym jest jednostronna.


Cyfrowy rejestrator wideo
Cyfrowy rejestrator wideo

jest urządzeniem nagrywającym wideo w cyfrowym formacie na dysku twardym lub na innym medium. Ze względu na budowę i funkcje można wyróżnić cyfrowe rejestratory wideo na bazie komputera  klasy PC oraz urządzenia w specjalnej obudowie wyprodukowane tylko i wyłącznie do celów nagrywania wideo w systemie telewizji przemysłowej.


Systemy przywoławcze (przyzywowe)
Systemy przywoławcze (przyzywowe)

są przeznaczone do domów pomocy społecznej, szpitali, sanatoriów, przychodni, hoteli, ośrodków penitencjarnych, gdzie szybkie i jednoznaczne poinformowanie o konieczności pomocy ma ogromne znaczenie dla życia i zdrowia. Umożliwiają wezwanie pomocy i ułatwiają pracę personelowi. Sygnały świetlne z miejsc przywołań i połączenie głosowe zapewniają optymalne porozumienie między komunikującymi się osobami.Urządzenia antynapadowe
Urządzenia antynapadowe

to urządzenia służące do natychmiastowego wywołania alarmu i (lub) uruchomienia procedury powiadomienia stacji monitorującej o sytuacji zagrożenia w chronionym obiekcie. Mogą być wykorzystywane w bankach, hurtowniach, sklepach, stanowiskach kasowych, kantorach, stoiskach jubilerskich i innych obiektach narażonych na bezpośredni napad rabunkowy. Przyciski takie można montować np. pod biurkiem czy kasą lub też można wybrać model przycisku nożnego.Kamera przemysłowa
Kamera przemysłowa

stosowana jest w systemach monitoringu (np. CCTV), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach wymagających ochrony, np. bankach, sklepach, stacjach benzynowych itp. Zainstalowanie kamer monitorujących stwarza większe prawdopodobieństwo schwytania włamywacza lub napastnika poprzez uwiecznienie jego wizerunku.

Kamera przemysłowa składa się z:
- przetwornika, który przetwarza obraz obiektu na sygnał elektryczny;
- obiektywu;
- zestawu urządzeń elektronicznych, które dokonują obróbki sygnału elektrycznego.

Kamery przemysłowe można podzielić na:

- zewnętrzne - w specjalnej obudowie z grzałką i oświetlaczem podczerwieni, poprawiającym jakość obrazu w nocy;
- wewnętrzne - kompaktowe lub przykryte specjalną szklaną kopułką (tzw. kopułkowe).

Kamery przemysłowe dzieli się również na:

- kamery stacjonarne (stałe);
- kamery obrotowe - posiadające wbudowaną głowicę, która umożliwia ruch kamery w poziomie i pionie;
- kamery tubowe - poruszające się na wózku, w specjalnie przygotowanym do tego celu tunelu.

Inteligentny budynek
Inteligentny budynek

(również inteligentny dom, system zarządzania budynkiem) - określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku. Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji. System inteligentnego budynku nie może wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku. System zarządzania budynkiem (ang. BMS - Building Management Systems) znajduje zastosowanie w budynkach biurowych, przemysłowych i instytucji. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie  takich elementów jak:

- sieć teleinformatyczna,
- sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, w oparciu o natężenie światła itp.,
- sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń,
- sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza tj. zawartość dwutlenku węgla i wilgotność,
- symulacja obecności,
- ochrona bytu i mienia,
- system alarmowy i monitoring,
- system przeciwpożarowy,
- system kontroli dostępu,
- system zasilania UPS,
- system pogodowy,
- obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku,
- złożony system personalizacji,
- system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych
Systemy oddymiania
Systemy oddymiania

poprzez usuwanie dymu oraz ciepła ze strefy objętej pożarem zapewniają utrzymywanie warstwy o niewielkim zadymieniu dając możliwość ewakuacji, ułatwiają akcję gaśniczą, obniżają temperaturę warstwy dymu (a przez to oddziaływania termiczne na dach i konstrukcję budynku), a tym samym utrudniają rozprzestrzenianie się pożaru, czego wymiernym efektem są mniejsze straty materialne. Zgodnie z polskimi przepisami, zastosowanie systemów oddymiania pozwala powiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku i obniżyć wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji.


Oddzielenia przeciwpożarowe
Oddzielenia przeciwpożarowe

są to automatycznie zamykane lub zasuwane po wywołaniu alarmu pożarowego specjalne przegrody, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz przenikania wysokiej temperatury pomiędzy wydzielonymi częściami budynku przez założony dla ich konstrukcji, określony w minutach czas (od 30 do 120 minut).

Wyróżniamy mi.n:


- przeciwpożarowe drzwi stalowe
- przeciwpożarowe drzwi drewniane
- przeciwpożarowe drzwi i ścianki profilowe 
- bramy i kurtyny przeciwpożarowe


Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television)
Telewizja przemysłowa (CCTV, od ang. closed-circuit television)

to system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym (telewizja kablowa) służący do nadzoru oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery. Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych zachowań. Dziś pojęcie telewizji przemysłowej zostaje powoli wypierane przez "monitoring video", co jest właściwie anglicyzmem, lecz skuteczniej opisuje zakres i dziedzinę przedmiotu o którym mówi. Telewizja przemysłowa obecna jest m.in. w takich obiektach jak centra handlowe, hipermarkety, kasyna gry, ulice miast, place itp.

W skład telewizji przemysłowej wchodzą:
- kamera
- serwer wideo
- rejestrator wideo
- cyfrowy rejestrator wideo
- centrum monitoringu

Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
Alarm Service S.C. Małgorzata i Andrzej Jośko - Projekt, Montaż, Serwis
Alarm Service S.C. Małgorzata i Andrzej Jośko - Projekt, Montaż, Serwis

Zobacz wizytówkę
AUTO-ALARM  Z.H.U. mgr inż. Janusz Niedziałek
AUTO-ALARM Z.H.U. mgr inż. Janusz Niedziałek

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy