sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
PISA - Polska Izba Systemów Alarmowych
PISA - Polska Izba Systemów Alarmowych

jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych. Polska Izba Systemów Alarmowych powołana została w maju 1994 r. przez 123 podmioty gospodarcze krytycznie oceniające funkcjonowanie ówczesnej reprezentacji branży zabezpieczeń. Polska Izba Systemów Alarmowych jest obecna przy realizacji programów prewencyjnych i innych przedsięwzięć służących zapobieganiu i wykrywaniu przestępczości.
 
PISA, współpracując z urzędami i instytucjami Państwa, organizacjami finansowymi i gospodarczymi oraz instytutami badawczymi, zabiega o powodzenie rozwoju branży zabezpieczeń, promuje w środkach przekazu tematykę zabezpieczeń oraz firmy tej branży charakteryzujące się wysokim poziomem organizacji, zaawansowania technicznego i realizacji usług.

Oficjalna strona: www.pisa.org.pl
SITP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
SITP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych.

Oficjalna strona: www.sitp.home.plBiometria, biometryka
Biometria, biometryka

to technika dokonywania pomiarów istot żywych. W najnowszych zastosowaniach ukierunkowana jest na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych. Przykładem urządzeń do pomiarów biometrycznych na podstawie których można identyfikować konkretne osoby jest system rozpoznawania tęczówki oka rejestrujący obraz tęczówki oka. Biometryczne metody badają cechy fizyczne (np. tęczówka oka, siatkówka (dno oka) linie papilarne, układ naczyń krwionośnych na dłoni lub przegubie ręki, kształt dłoni, kształt linii zgięcia wnętrza dłoni, kształt ucha, twarz, rozkład temperatur na twarzy, kształt i rozmieszczenie zębów, zapach, DNA itp.) jak też i cechy behawioralne, tzn. związane z zachowaniem (np. sposób chodzenia, podpis odręczny, ale też pisząc na klawiaturze komputera, głos, a nawet można wpisać tu sposób reakcji mózgu, fala P300, na pewne znane informacje-bodźce). Fala P300 jest reakcją mózgu powstającą w czasie 300 milisekund od bodźca. Jest ona charakterystyczna dla każdego człowieka.

Biometryczne techniki w praktycznych zastosowaniach zajmują się przede wszystkim weryfikacją osób (porównują uzyskane cechy z zapisaną wcześniej próbką, czyli dokonuje się wyboru jednego z wielu i weryfikuje), a w mniejszym stopniu ich identyfikacją kiedy to uzyskane z pomiaru cechy należy porównać z każdą zapisaną w bazie próbką.Ważnymi wadami metod biometrycznych są fakty, że nie u wszystkich osób dana cecha funkcjonuje w stanie możliwym do jej pomiaru oraz, że prawie wszystkie cechy ulegają zmianom w trakcie życia. Biometria wykorzystywana jest przede wszystkim jako kontrola dostępu  do chronionych pomieszczeń lub autoryzacji  użytkowników korzystających z określonych danych, programów  czy urządzeń. Służy więc m.in. do uniemożliwiania nieautoryzowanych prób dostępu do bankomatów, komputerów osobistych, sieci komputerowych, telefonów komórkowych, domowych systemów alarmowych, zamków drzwiowych, kart procesorowych... Ponadto w obiektach użyteczności publicznej i firmach systemy biometryczne wspomagają wyszukiwanie wybranych osób oraz rejestrację czasu pracy.


System kontroli dostępu
System kontroli dostępu

jest to system stosowany głównie w firmach i dużych korporacjach. Należy do najczęściej wdrażanych systemów bezpieczeństwa. Umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref osobom postronnym i nieuprawnionym oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie całego obiektu.

System taki działa w oparciu o:

- klucze do zamków mechanicznych
- elementy zbliżeniowe takie jak: plastikowe karty, karty chipowe i magnetyczne, breloczki, w których pamięci zakodowany jest niepowtarzalny numer seryjny. Po zbliżeniu np. karty do czytnika urządzenie dekoduje jego numer identyfikując w ten sposób posiadacza.
- zamki szyfrowe - gdzie należy wprowadzić odpowiedni kod numeryczny
- czytniki biometryczne: linii papilarnych, tęczówki oka,  siatkówki dna oka,  analizy  brzmienia głosu,  rysunku żył, czy analizy DNA.

Wszystkie wymienione metody identyfikacji wymagają wcześniejszego zainstalowania odpowiednich urządzeń wejściowych takich jak skaner i klawiatura oraz wykonawczych (rygle, zamki elektroniczne).
Monitorowanie (ang. monitoring)
Monitorowanie (ang. monitoring)

to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ciągły i długoterminowy. W systemach bezpieczeństwa wyróżnia się trzy rodzaje monitoringu:

- z nadzorem (człowiek lub maszyna dokonuje analizy obserwowanego materiału)
- bez nadzoru (materiał obserwacyjny jest gromadzony w formie zapisu - najczęściej video)
- mieszany (materiał jest nadzorowany i gromadzony)

Monitoring zapewnia podjęcie odpowiednich działań interwencyjnych w przypadku odebrania sygnału alarmu. Pracownik stacji monitorowania w przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia podejmuje natychmiastowe czynności interwencyjne w postaci wysłania załogi patrolu na miejsce zdarzenia. Prawie wszystkie firmy na polskim rynku zajmujące się usługami ochrony mają własne stacje monitorowania.


Ochrona techniczna
Ochrona techniczna

polega na kompleksowych usługach projektowania, kompletacji dostaw, montażu i serwisu:     systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu, w tym rejestracji czasu pracy, systemów ochrony przeciwpożarowej budynków, systemów telewizji dozorowej ( telewizja przemysłowa CCTV),  systemów okablowania strukturalnego, systemów nagłośnienia, w tym dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz systemów integrujących.


System alarmowy
System alarmowy

to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwienie reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu. Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.Urządzenie do ręcznego powiadamiania o pożarze.

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.SSWiN
SSWiN

jest to skrót od Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, który jest zespołem urządzeń, mających na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu chronionego

Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są:
- centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania,
- urządzenia wykrywające zagrożenia (np. czujniki, przyciski napadowe)
- elementy wykonawcze służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).
 


Aktywna czujka podczerwieni
Aktywna czujka podczerwieni

jest to urządzenie, którego celem jest wykrycie przejścia przez niewidzialną barierę promieni podczerwonych wysyłanych między nadajnikiem a odbiornikiem. Jeśli ktoś ją przerwie, zostaje wysyłany sygnał alarmowy. Czujki tego typu instaluje się zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz chronionych obiektów.

 
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

ma budowę bardzo podobną do zwykłego systemu nagłośnieniowego, jednak podobieństwo jest jedynie powierzchowne. Tym, co wyróżnia system DSO jest cel jego stosowania. Służy do rozgłaszania sygnałów  ostrzegawczych i komunikatów głosowych  dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału  z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r.)
Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
Alarm Service S.C. Małgorzata i Andrzej Jośko - Projekt, Montaż, Serwis
Alarm Service S.C. Małgorzata i Andrzej Jośko - Projekt, Montaż, Serwis

Zobacz wizytówkę
AUTO-ALARM  Z.H.U. mgr inż. Janusz Niedziałek
AUTO-ALARM Z.H.U. mgr inż. Janusz Niedziałek

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy