sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Słownik
Czujka
Czujka

jest elementem systemu alarmowego i ma za zadanie dostarczanie informacji do centrali alarmowej. Jeśli w otoczeniu czujki zdarzy się cokolwiek, co zgodnie z programem centrali alarmowej zostanie zinterpretowane jako zagrożenie, centrala alarmowa wyda rozkazy odpowiednim urządzeniom, aby te podjęły określone działania.

Rozróżniamy czujki:

- podczerwieni  (aktywne i pasywne),
- ultradźwiękowe
- mikrofalowe
- wibracyjne
- dualna
- stłuczeniowa
- magnetyczne 
- dymu, zalania, gazu
Karta zbliżeniowa (bezstykowa)
Karta zbliżeniowa (bezstykowa)

jest to  plastikowa karta elektroniczna przypominająca fizycznie kartę płatniczą, z wbudowanym niewielkim mikroprocesorem, pamięcią i anteną. Odczyt informacji z karty odbywa się bezprzewodowo przez indukcję elektromagnetyczną bez potrzeby wsuwania karty do czytnika. Cewka czytnika wzbudza cewkę karty, co zasila układ elektroniczny karty. Układ ten odpowiednio moduluje sygnał generowany przez cewkę karty, który jest odbierany przez czytnik i odpowiednio interpretowany. Standardowe karty funkcjonują na odległość od kilku do kilkunastu centymetrów. Istnieją karty z własnym zasilaniem, co pozwala na zwiększenie zasięgu do kilku metrów. Dzięki komunikacji bezprzewodowej, karta jest prosta w obsłudze (nie ma potrzeby przesuwania karty przez czytnik), ale również trwalsza od kart magnetycznych lub chipowych, które ulegają zużyciu się mechanicznemu. Schemat karty w standardzie MifareBudowa kart zbliżeniowych regulowana jest przez rodzinę standardów ISO/IEC 14443. Powiązanym standardem jest również norma ISO 15693. Najpopularniejszym standardem branżowym stosowanym do obsługi kart zbliżeniowych jest standard Mifare wprowadzony przez firmę Philips.

Karty zbliżeniowe znajdują zastosowanie najczęściej jako:
- nośniki biletów komunikacji miejskiej, tzw. karty miejskie
- elektroniczna legitymacja studencka
- elektroniczne karty bibliotecznej, parkingowej, itp.
- elektroniczne portmonetki (np. do regulowania opłat za płatny parking w mieście)
- identyfikatory i przepustki (np. pracowników w dużych przedsiębiorstwach, kibiców na stadionach) - nośniki z podpisem elektronicznym
- elementy systemów bezpieczeństwa (alarmów, zabezpieczeń drzwi wejściowych, bram wjazdowych, zamków)

Specyfika oraz pojemność kart zbliżeniowych sprawia, że mogą one spełniać jednocześnie kilka z powyższych zadań.


Klasa systemu alarmowego
Klasa systemu alarmowego

określona w odpowiednim certyfikacie mówi o zdolności systemu alarmowego do wykrywania intruza, w zależności od wymagań. Aby system mógł spełnić wymagania określonej klasy, wszystkie jego elementy muszą spełniać te lub wyższe wymagania, jak również niezbędne są odpowiednie kompetencje osoby projektującej i instalującej system alarmowy.

Klasyfikacja systemów alarmowych ze względu na zdolność systemu do ochrony obiektu dokonywana jest przy uwzględnieniu następujących parametrów:


- właściwości czujek
- sposób monitorowania torów transmisji alarmu,
- odporność na narażenia środowiskowe, w tym zakłócenia elektromagnetyczne,
- urządzenia transmisji alarmu do alarmowego centrum odbiorczego,
- sposób ochrony przed dostępem osób niepowołanych,
- sposób i częstotliwość kontroli poprawności działania systemu alarmowego

Polska Norma Systemy alarmowe PN-93/E-08390 z 01 stycznia 1994 wprowadziła klasyfikację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów transmisji alarmu.


- SA1 - stosowana w obiektach o małym ryzyku szkód (np. domy jednorodzinne, wielorodzinne)

- SA2 - stosowana w obiektach o średnim ryzyku szkód (np. wille, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie, urzędy pocztowe, małe obiekty muzealne, mniej ważne obiekty sakralne)

- SA3 - stosowana w obiektach o dużym ryzyku szkód (np. zakłady przetwórstwa metali, kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa specjalne, ważne obiekty sakralne i ich skarbce, zakłady przemysłu zbrojeniowego.

- SA4 - stosowana w obiektach o bardzo dużym ryzyku szkód (np. wytwórnie papierów wartościowych, mennice, skarbce dużych banków, placówki dyplomatyczne, inne obiekty o specjalnych wymaganiach.

Klasy urządzeń stosowanych w systemach alarmowych
Klasy urządzeń stosowanych w systemach alarmowych

Najniższe wymagania stawiane elementom systemu alarmowego dotyczą klasy popularnej czyli A a najwyższe w klasie S czyli specjalnej. Podział na klasy (a więc stawianie różnych wymagań) dotyczy nie tylko takich elementów systemu jak czujki czy centralki lecz także określone są w normie wymagania co do sposobu przesyłania informacji z obiektu (monitoring), kontroli działania systemu, a nawet częstotliwości serwisu i szybkości podjęcia naprawy w przypadku uszkodzenia systemu.

Klasa A
- popularna, normalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, nie wymagana ochrona przeciw sabotażowa

Klasa B - standardowa. Czujki włamaniowe w tej klasie nie mogą dać się zneutralizować prostymi metodami, ogólnodostępnymi narzędziami, muszą posiadać ochronę przeciw sabotażową, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 30 sekund.

Klasa C - profesjonalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciw sabotażową, podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy i zwarcia w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 20 sekund.

Klasa S - specjalna. Czujki włamaniowe w tej klasie posiadają układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności, nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach powinien wywołany być alarm, muszą posiadać ochronę przeciw sabotażową, podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem wszystkich zakłóceń przeszkadzających w transmisji sygnału z czujki do centrali w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie dłuższym niż 20 sekund


Sabotaż systemu alarmowego
Sabotaż systemu alarmowego

jest to stan systemu alarmowego, w którym jego element bądź elementy zostały uszkodzone lub wystąpiła próba manipulacji nimi. Każde z urządzeń alarmowych wyposażone jest w wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, oderwania od ściany czy zakłócania transmisji pomiędzy składnikami systemu alarmowego. W przypadku wystąpienia sabotażu, należy skonsultować się z instalatorem który powinien dokonać dokładnej inspekcji systemu i wyeliminować problem.


Strefa
Strefa

jest to wydzielona część systemu alarmowego, do której należy grupa czujek, w której istnieje możliwość oddzielnego załączenia bądź wyłączenia czuwania. Podział systemu alarmowego jest jednym z mechanizmów pozwalających na lepsze dostosowanie poziomu zabezpieczenia do konkretnej sytuacji (np. załączenie wszystkich stref systemu przy wyjściu domowników, lub załączenie tylko garażu i parteru nocą gdy domownicy śpią na piętrze). W przypadku budynków wielorodzinnych, strefy pozwalają podzielić system alarmowy na częściowo niezależne podsystemy.


Sygnalizator
Sygnalizator

jest elementem systemu alarmowego, którego zadaniem jest powiadomienie osób postronnych o zaistniałym zdarzeniu alarmowym, za pomocą donośnego dźwięku i wyraźnego błyskania. Dodatkową rolą sygnalizatora jest zniechęcenie zarówno potencjalnych intruzów, jak też wystraszenie tych którzy dopuszczają się włamania. Bardziej rozbudowane sygnalizatory posiadają wbudowane źródło zasilania (najczęściej akumulator), który pozwala sygnalizatorowi działać nawet w przypadku odcięcia przewodu połączeniowego.

Wyróżniamy:

- sygnalizatory zewnętrzne
- sygnalizatory wewnętrzne
Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
Alarm Service S.C. Małgorzata i Andrzej Jośko - Projekt, Montaż, Serwis
Alarm Service S.C. Małgorzata i Andrzej Jośko - Projekt, Montaż, Serwis

Zobacz wizytówkę
AUTO-ALARM  Z.H.U. mgr inż. Janusz Niedziałek
AUTO-ALARM Z.H.U. mgr inż. Janusz Niedziałek

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy