sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Systemy do zarządzania kryzysowego, Warszawa 31.10.2012
(2012-11-01)

Systemy do zarządzania kryzysowego, Warszawa 31.10.2012

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału już w VI edycji konferencji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom dedykowanym instytucjom i służbom odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Wykłady podczas konferencji poprowadzą między innymi:

- płk dr hab. Grzegorz Sobolewski, Akademia Obrony Narodowej, "System zarządzania kryzysowego w Polsce – stan obecny i perspektywa rozwoju",
- Wojciech Gutowski, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, "Wykorzystanie systemu TETRA przez OSŻW w Mińsku Mazowieckim",
- Robert Zbysiński, Public Safety&Security, SG&I, Intergraph Polska Sp. z o.o., "Intergraph Planning & Response w zarządzaniu kryzysowym",
- Marek Nowowiejski, Image Recording Solutions Sp. z o.o., "Interaktywne wsparcie do zarządzania kryzysowego",
- Piotr Woźniak, Kierownik projektu ISOK, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej, "Lotniczy skaning laserowy w projekcie ISOK – technologia wykonania i możliwości zastosowań".


Proponowane zagadnienia tematyczne:

1. Systemy łączności:

    skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi,
    standardy cyfrowej transmisji bezprzewodowej (TETRA, TEDS, LTE),
    transmisja głosu i danych – szybka i niezawodna,
    radiowe sieci w służbach bezpieczeństwa i ratunkowych
    bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, wideokonferencje.

2. Bezpieczeństwo danych:

    bezpieczna komunikacja w epoce terroryzmu i klęsk żywiołowych,
    cyberterroryzm,
    bezpieczeństwo – teleinformatyczne, publiczne, transportu, obiektów, danych,
    zasilanie awaryjne i systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej
    bazy danych – gromadzenie, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja.

3. Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu:

    monitoring zagrożeń,
    systemy monitorowania GPS i informacji przestrzennej GIS oraz ich zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym,
    systemy powiadamiania przy wykorzystywaniu nowoczesnych i dostępnych technologii (SMS),
    współpraca ze środkami masowego przekazu.

4. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe:

    mobilne systemy komputerowe,
    radiotelefony,
    monitory.

5. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych:

    działania logistyczne,
    rola administracji samorządowej i publicznej, służb mundurowych oraz ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.


Do udziału zapraszamy:

Kadrę zarządzającą:

- jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
-  funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej,
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR,
- specjalistów do zarządzania kryzysowego.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

Udział jest płatny:
dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

*Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.


mt.png

MultiTrain
ul. Blokowa 32
03 - 641 Warszawa 

 
Więcej: www.multitrain.pl


alarmy_rgb1.png