sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja - Ochrona przeciwpożarowa w budynkach użyteczności publicznej, Warszawa 15.05.2013
(2013-05-15)
Konferencja - Ochrona przeciwpożarowa w budynkach użyteczności publicznej, Warszawa 15.05.2013

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Kawęczyńska 36 
03-772 Warszawa

konf_bpoz-187x81.jpg

Systematyczne kontrolowanie i dbałość o sprawność działania instalacji zabezpieczającej budynki użyteczności publicznej, to jeden z ustawowych obowiązków właścicieli  i zarządców. Bezpieczeństwo ludzi i zabezpieczenie techniczne obiektów wciąż stanowi istotną rolę w funkcjonowaniu m.in. urzędów, dworców, lotnisk czy szpitali.

Wymagania stawiane zarządzającym budynkami użyteczności publicznej różnią się w zależności od tego, do której kategorii zagrożenia ludzi – od ZL I do ZL III – zostanie dany obiekt zakwalifikowany. Wspólnie z naszymi Partnerami merytoryczni: Instytutem Techniki Budowlanej i Polska Izbą Systemów Alarmowych zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji „Ochrona przeciwpożarowa w budynkach użyteczności publicznej”. Organizatorem Konferencji jest czasopismo branżowe „Ochrona Mienia i Informacji”.

Tematyka konferencji:
-  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – projektowanie i konserwacja
Wykładowca: mgr inż. Artur CUDOWSKI – ekspert Instytutu Techniki Budowlanej

Komputerowa symulacja ewakuacji ludzi z budynków wysokich
Wykładowca: mgr inż. Wojciech WĘGRZYŃSKI – ekspert Instytutu Techniki Budowlanej

- Linie boczne w systemach wykrywania i powiadamiania pożarowego
Wykładowca: mgr inż. Jerzy CISZEWSKI – ekspert Instytutu Techniki Budowlanej

- Odporność ogniowa elementów budynku w budownictwie przemysłowym
Wykładowca: dr Andrzej BOROWY – Kierownik Zakładu Badań Ogniowych w Instytucie Techniki Budowlanej

Integracja systemów bezpieczeństwa w ramach kompleksowej ochrony obiektów przemysłowych
Wykładowca: Piotr TREJDA – ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych


Strona Konferencji: www.ochrona-mienia.pl/ppo/szkolenia-i-konferencje-ppo/564-konferencja-ppoz.html

W przypadku pytań – proszę o kontakt:

Uczestnictwo:
Joanna Wójcik
Koordynator projektu
e-mail: ochronamienia2@konferencjetechniczne.pl
tel. 22 678 37 30 wew. 231
fax. 22 679 52 03
 
Reklama:
Katarzyna Kalata - Kielbesz
k.kalata@ochrona-mienia.pl
tel. 22 678 37 30 wew. 218
tel. kom. 604 588 851
 

alarmy_rgb1.png

Partnerem Konferencji