sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja - Systemy do zarządzania kryzysowego, Warszawa 23.10.2013
(2013-10-23)
Konferencja -  Systemy do zarządzania kryzysowego, Warszawa 23.10.2013


Centrum Bankowo- Finansowe "Nowy Świat"
Sala A, I piętro

ul. Nowy Świat 6/12
Warszawa

mt.png
 Zapobieganie, przygotowanie, reagowanie oraz odbudowa to fazy zarządzania kryzysowego. W każdej z nich niezbędne są systemy umożliwiające szybki przebieg informacji,. Dzięki nim z pewnością, zostało uratowane nie jedno życie. Również nowoczesny sprzęt, jest kluczowym czynnikiem ułatwiającym służbom ratunkowym organizować i przejmować kontrolę nad wydarzaniem katastrofalnym. To najważniejsze zagadnienia, które poruszamy już po raz ósmy, podczas organizowanej przez nas konferencji. 

Zarządzanie kryzysowe - temat nieustannie poruszany przez media.

Jednak nie dlatego, postanowiliśmy zorganizować kolejną edycję konferencji na temat systemów wspomagających pracę instytucji odpowiedzialnych za sprawne reagowanie.

Głównym celem, jaki nam przyświeca jest spotkanie z ludźmi, którzy spotykają się z sytuacjami kryzysowymi na co dzień. Zapraszamy i Państwa do dyskusji!
,,Systemy do zarządzania kryzysowego"
23 października, Warszawa

Tematyka, którą poruszymy podczas wydarzenia:

1. Systemy łączności:

-  skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi,
- standardy cyfrowej transmisji bezprzewodowej (TETRA, TEDS, LTE),
-  transmisja głosu i danych – szybka i niezawodna,
-  radiowe sieci w służbach bezpieczeństwa i ratunkowych
-  bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, wideokonferencje.

2. Bezpieczeństwo danych:
-  bezpieczna komunikacja w epoce terroryzmu i klęsk żywiołowych,
- cyberterroryzm,
- bezpieczeństwo – teleinformatyczne, publiczne, transportu, obiektów, danych,
-  zasilanie awaryjne i systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej
- bazy danych – gromadzenie, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja.

3. Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu:
- monitoring zagrożeń,
-  systemy monitorowania GPS i informacji przestrzennej GIS oraz ich zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym,
-  systemy powiadamiania przy wykorzystywaniu nowoczesnych i dostępnych technologii (SMS),
- współpraca ze środkami masowego przekazu.

4. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe:
- mobilne systemy komputerowe,
- radiotelefony,
- monitory.

5. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych:
- działania logistyczne,
- rola administracji samorządowej i publicznej, służb mundurowych oraz ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.


Do bezpłatnego udziału zapraszamy Kadrę Zarządzającą:

-  jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
-  funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR,
- specjalistów do zarządzania kryzysowego.

Jesteśmy pewni, iż VIII edycja konferencji zakończy się równie dużym sukcesem jak poprzednie edycje! Jeśli oczywiście dołączycie Państwo do nas!

Więcej
: www.multitrain.pl/home/kalendarium/systemy-do-zarzadzania-kryzysowego-6/

Zapraszamy do rejestracji!


REJESTRACJA


mt.png


alarmy_rgb1.png

Patronem Medialnym Konferencji