sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Warszawa 26.02.2015
(2015-02-26)

Konferencja - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Warszawa 26.02.2015

zkbpp.jpg

Kierowanie bezpieczeństwem narodowym to nie tylko przygotowanie struktur państwa i jego obywateli do funkcjonowania w sytuacji wystąpienia zewnętrznych zagrożeń polityczno-militarnych czy też odparcia agresji zbrojnej. Współcześnie pod tym pojęciem kryją się również działania podejmowane przez administrację publiczną w obliczu katastrof naturalnych czy awarii technicznych, polegające na podejmowaniu właściwych decyzji i koordynowaniu działań sił i środków  wydzielonych do reagowania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe jest bardzo istotnym elementem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Państwo i jego obywatele mają prawo oczekiwać, że kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest ciągłe, sprawne, odporne na zakłócenia i nieustannie doskonalone. Proces kierowania powinien być poddawany okresowemu sprawdzaniu, pozwalającemu wychwytywać i eliminować słabości. Istotne znaczenie ma w tym kontekście przygotowanie do współdziałania organów, zgodnie z ich właściwością oraz obsługujących je urzędów.

-  Jak służby reagują w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych?
-  Jak osiągnąć gotowość do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia?
-  Jakie są priorytety, cele i wymagania służące zapewnianiu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej?


Proponowana tematyka:
Systemy łączności
TETRA
Systemy ostrzegania o zagrożeniu
Monitoring zagrożeń
Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
GIS, technologie satelitarne, aplikacje mobilne w zarządzaniu
kryzysowym
Systemy i procedury w organizacji akcji ratunkowych
Zarządzanie ciągłością działania w administracji publicznej
Gromadzenie informacji, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja
Portal zarządzania kryzysowego
Bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia
Bezpieczeństwo cyberprzestrzen
Bezpieczeństwo narodowe


Na konferencję zapraszamy:
przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
specjalistów do zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego


Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.


Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.


REJESTRACJA


Więcej informacji:
Justyna Mejłun
Specjalista ds. organizacji i sprzedaży konferencji
mobile: +48 725 792 689
fax: 22 203 51 41
e-mail: justyna.mejlun@multiexpo.pl

 

alarmy_rgb1.png

Patronem Medialnym Konferencji