sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja - Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb, Warszawa 20.05.2015
(2015-05-20)
Konferencja - Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb, Warszawa 20.05.2015

Jak co roku, podjęliśmy się organizacji konferencji, która poświęcona jest wszelkim aspektom działalności służb w sytuacjach kryzysowych. Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do czynnego uczestnictwa w dyskusji oraz zapewnić o wysokim poziomie merytorycznym spotkania.


Zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjęli:

 • Wojciech Radecki - Naczelnik Wydziału Planowania Cywilnego, Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  „Regionalny System Ostrzegania jako ogólnokrajowe narzędzie służące do informowania społeczeństwa o zagrożeniach”

 • Edyta Wcisło - Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych
  Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom"
  - Funkcjonowanie systemu PRM w Polsce.
  - Potrzeba edukacji społeczeństwa.
  - Rola jednostek systemu PRM w powszechnej edukacji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom..
  - Analiza działań edukacyjnych na podstawie programu profilaktycznego "112 Pomocne Cyferki".
   
 • Jarosław Rybak - Wojskowy Instytut Medyczny
  „Jak na własne życzenie wykreować sobie kryzys?"

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI

 I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków

- Świadomość potrzeb lokalnych i regionalnych oraz monitorowania zagrożeń - warunkiem skuteczności działań
- Istota współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej
- Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia
- Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
- Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu - zasady informowania o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń (syreny alarmowe i powiadamianie SMS, ...)
- Współpraca ze środkami masowego przekazu - rola mediów w zarządzaniu kryzysowym: telewizja, radio, prasa, media społecznościowe- Plany reagowania oraz zasoby sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego

 II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych

- Rola administracji samorządowej i publicznej, służb mundurowych oraz ratunkowych w sytuacjach kryzysowych
- Zadania, obowiązki i odpowiedzialność uczestników za poszczególne elementy akcji i skuteczność podjętych czynności,
- Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury krytycznej, tj. dróg transportu, sieci przesyłowych środków energetycznych i sieci łączności

 III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym

 1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje dedykowane, standardy i narzędzia
- technologie i platformy - standardy cyfrowej transmisji głosu i danych (TETRA, TEDS, LTE),
- systemy wymiany informacji: łączność głosowa, transmisja danych, wysyłanie obrazów, filmów, stacjonarne sieci telefoniczne, publiczne sieci łączności ruchomej, sieci radiowe PMR, bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, wideokonferencje, itp.
- poczta elektroniczna z dostępem mobilnym oraz wsparciem dla pracy grupowej - konfiguracja, dostępność zasobów
- zunifikowane zarządzanie - dla różnych platform - integracja dotychczas eksploatowanych sieci, systemów, łączności i urządzeń
- integracja i spójne prezentowanie danych pochodzących z wielu źródeł
- niezawodność, bezpieczeństwo, dostępność i jakość przekazu danych i łączności
- poziom parametrów pracy i ocena wydajności systemów
- systemy dyspozytorskie i konsole dyspozytorskie
- terminale, radiotelefony i akcesoria, monitory
- partnerstwo z operatorami publicznymi - wykorzystanie usług
  teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym (komunikacja GPS i LBS)

 2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji


 A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu

- technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia :
a) media komunikacyjne i sprzęt wykorzystywany przez służby kryzysowe i służby szybkiego reagowania, m.in. łączność satelitarna, technologie mobilne w służbie zarządzania kryzysowego, sprzęt stacjonarny, mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory
b) technologie zapisu i nośniki pamięci,
c) narzędzia analityczne i raportowe - integracja danych pochodzących z wielu źródeł,
d) platforma lokalizacyjna, monitorowanie zagrożeń - systemy monitorowania GPS i informacji przestrzennej GIS
- zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
   
 B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm
- bezpieczeństwo - teleinformatyczne
- państwo w obliczu cyberterroryzmu - sytuacje kryzysowe i zagrożenia w nowych technologiach
- zasilanie awaryjne i systemy zapewniające ciągłość działania,
- bazy danych - gromadzenie, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja, zabezpieczenia i backup
- zabezpieczenie transmisji głosu i danych - szyfrowanie


Grupa docelowa:
- Kadra Zarządzająca wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawiciele centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjaliści do zarządzania kryzysowego.

- funkcjonariusze służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;

- koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR,

-  służby ratownicze chemiczne, radiacyjne

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE dla ww. osób.

Rejestracja

Więcej informacjihttp://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe

sp.jpg

Kontakt:


Klaudia Moskała
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl


alarmy_rgb1.png

Patronem Medialnym Konferencji